Jiajing

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jiajing (Chinese: 嘉靖; pinyin: Jiājìng; Wade–Giles: Chia-ching; lit. 'admirable tranquility'; 28 January 1522 – 8 February 1567) was the era name (nianhao) of the Jiajing Emperor (reigned 1521–1566), the 12th emperor of the Ming dynasty (1368–1644). It was used for a total of 45 years, the second-longest era of the Ming. "Jiajing" was derived from the words 嘉靖殷邦 (Translated: "... but admirably and tranquilly presided over the regions of Yin, ...) in the chapter of Wuyi (無逸, Against Luxurious Ease) in the Book of Documents. When the Jiajing Emperor ascended the throne, the cabinet's candidate era names were the first "Mingliang" (明良; meaning 君明臣良 "the monarch is bright and ministers are good"), followed by "Shaozhi" (紹治; meaning "inheriting the Hongzhi Restoration"), and the third "Jiajing".[1]

On 4 February 1567 (Jiajing 45, 14th day of the 12th month), the Longqing Emperor ascended to the throne and continued to use it. The following year, the era was changed to Longqing.[2]

Comparison table[edit]

Jiajing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AD 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531
Gānzhī
干支
Rénwǔ
壬午
Guǐwèi
癸未
Jiǎshēn
甲申
Yǐyǒu
乙酉
Bǐngxū
丙戌
Dīnghài
丁亥
Wùzǐ
戊子
Jǐchǒu
己丑
Gēngyín
庚寅
Xīnmǎo
辛卯
Jiajing 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AD 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541
Gānzhī
干支
Rénchén
壬辰
Guǐsì
癸巳
Jiǎwǔ
甲午
Yǐwèi
乙未
Bǐngshēn
丙申
Dīngyǒu
丁酉
Wùxū
戊戌
Jǐhài
己亥
Gēngzǐ
庚子
Xīnchǒu
辛丑
Jiajing 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
AD 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551
Gānzhī
干支
Rényín
壬寅
Guǐmǎo
癸卯
Jiǎchén
甲辰
Yǐsì
乙巳
Bǐngwǔ
丙午
Dīngwèi
丁未
Wùshēn
戊申
Jǐyǒu
己酉
Gēngxū
庚戌
Xīnhài
辛亥
Jiajing 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
AD 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561
Gānzhī
干支
Rénzǐ
壬子
Guǐchǒu
癸丑
Jiǎyín
甲寅
Yǐmǎo
乙卯
Bǐngchén
丙辰
Dīngsì
丁巳
Wùwǔ
戊午
Jǐwèi
己未
Gēngshēn
庚申
Xīnyǒu
辛酉
Jiajing 41 42 43 44 45
AD 1562 1563 1564 1565 1566
Gānzhī
干支
Rénxū
壬戌
Guǐhài
癸亥
Jiǎzǐ
甲子
Yǐchǒu
乙丑
Bǐngyín
丙寅

Other regime era names that existed during the same period[edit]

 • China
  • Tianyuan (天淵, 1546): Ming period — era name of Tian Bin (田斌), leader of the Wenshang uprising in Shandong
  • Zaoli (造歷) or Longfei (龍飛) (1560–1562): Ming period — era name of Zhang Lian (張璉), leader of the peasant revolt in Guangdong
  • Dabao (大寶, 1565): Ming period — era name of Cai Boguan (蔡伯貫), leader of the peasant revolt in Sichuan
 • Vietnam
  • Quang Thiệu (光紹, 1516–1522): Later Lê dynasty — era name of Lê Chiêu Tông
  • Thống Nguyên (統元, 1522–1526): Later Lê dynasty — era name of Lê Cung Hoàng
  • Nguyên Hòa (元和, 1533–1548): Later Lê dynasty — era name of Lê Trang Tông
  • Quang Chiếu (光照, 1533–1536): Later Lê dynasty — era name of Lê Hiến, Prince Đại (代王 黎憲)
  • Thuận Bình (順平, 1548–1556): Later Lê dynasty — era name of Lê Trung Tông
  • Thiên Hựu (天祐, 1557): Later Lê dynasty — era name of Lê Anh Tông
  • Chính Trị (天祐, 1558–1571): Later Lê dynasty — era name of Lê Anh Tông
  • Minh Đức (明德, 1527–1529): Mạc dynasty — era name of Mạc Đăng Dung
  • Đại Chính (大正, 1530–1540): Mạc dynasty — era name of Mạc Thái Tông
  • Quảng Hòa (廣和, 1541–1546): Mạc dynasty — era name of Mạc Hiến Tông
  • Vĩnh Định (永定, 1547): Mạc dynasty — era name of Mạc Tuyên Tông
  • Cảnh Lịch (景歷, 1548–1555): Mạc dynasty — era name of Mạc Tuyên Tông
  • Quang Bảo (光寶, 1555–1564): Mạc dynasty — era name of Mạc Tuyên Tông
  • Thuần Phúc (淳福, 1565–1568): Mạc dynasty — era name of Mạc Mậu Hợp
  • Sùng Khang (淳福, 1568–1578): Mạc dynasty — era name of Mạc Mậu Hợp
 • Japan

See also[edit]

References[edit]

 1. ^ Jiang Yikui (蒋一葵). Yao shan tang wai ji (堯山堂外紀), Su Huangdi (肅皇帝)  – via Wikisource. 肅皇帝入繼紀元,內閣初擬明良,次嘉靖,次紹治,上時用嘉靖云。
 2. ^ History of Ming, Volume 19:〔嘉靖〕四十五年十二月庚子,世宗崩。壬子,即皇帝位。以明年為隆慶元年,大赦天下。

Bibliography[edit]

 • Li Chongzhi (2004), 《中國歷代年號考》 [Zhongguo Lidai Nianhao Kao] (in Chinese), Beijing: Zhonghua Book Co., ISBN 7101025129
 • Deng Hongbo (2005), 《東亞歷史年表》 [Chronology of East Asian History] (in Chinese), Taipei: National Taiwan University Program for East Asian Classics and Cultures, ISBN 9789860005189.
Preceded by Ming dynasty era name
1522–1567
Succeeded by